Δημιουργικό εργαστήρι Da Vinci

" Η φιλοσοφία… στην τέχνη"